مشخصات متقاضی
عکس متقاضی
شرایط الزامی عکس لاتاری
  • باید زاویه مستقیم به دوربین داشته باشید
  • عکس به شکل مربع و طول 600 پیکسل تا 1200 پیکسل مورد قبول است
  • زمینه عکس باید سفید باشد
  • عکس باید رنگی باشد و عکس سیاه و سفید مردود است
avatar انتخاب عکس
آدرس پستی
حساب کاربری
بعد از ثبت نام اطلاعات حساب کاربری شما به موبایل وارد شده ارسال می شود